Pechowa promocja

 

Pierwsze obietnice mówiły, że ustawa zostanie zaakceptowana przez Radę Ministrów jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Potem mijały kolejne tygodnie, aż wreszcie sprawa miała się zakończyć w ostatni wtorek. Niestety znowu się nie udało.

Tym razem rząd zakwestionował zasadę, zgodnie, z którą każdy z siedmiu przewidzianych w ustawie funduszy ma oddzielną komisję zarządzającą. Teraz resort rolnictwa zastanawia się, czy można stworzyć jeden wspólny zarząd.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: analizujemy czy to jest możliwe pod względem prawnym, tak, żeby uwzględnić wszystkie 7 branż, żeby stworzyć jedne mechanizm, jedną strukturę zarządzającą wszystkimi funduszami.

Kwestionowany jest także zapis zgodnie z którym na wydatki administracyjne można przeznaczyć 3,5% dochodów każdego funduszu. Zdaniem rady Ministrów to zbyt dużo i ten poziom trzeba obniżyć. Kiedy sprawa się wyjaśni nie wiadomo. Podczas dzisiejszych obrad Rady Ministrów nie ma punktu dotyczącego ustawy o promocji artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: Agrobiznes