PE za ograniczeniem biopaliw z upraw rolnych

Zaakceptowane przez Parlament Europejski zmiany oznaczałyby, że w ramach przyjętego w 2008 roku celu 10 proc. zawartości biokomponentów w paliwach w transporcie ograniczono by udział biokomponentów pochodzenia rolniczego do 6 proc. Pozostałe 4 proc. miałyby być pozyskiwane z biokomponentów nierolniczych oraz innych odnawialnych źródeł energii – wyjaśnił po głosowaniu europoseł Andrzej Grzyb (PSL). Ponadto od 2020 roku do oceny pochodzenia biokomponentów również miałby zostać wprowadzony tzw. czynnik ILUC, czyli emisja CO2, będąca rezultatem zmiany użytkowania gruntów w związku z uprawą określonych biopaliw. – Wprowadzone ograniczenie dla biokomponentów konwencjonalnych może w praktyce oznaczać wyrok dla całych grup producenckich zajmujących się produkcją biopaliw. Poważne wątpliwości budzą również przyjęte wartości emisji, wynikające z zaproponowanego czynnika ILUC dla poszczególnych surowców rolniczych w oparciu o niepewne dane i skomplikowaną metodologię obliczeń – powiedziała z kolei eurodeputowana Jolanta Hibner (PO). Sprawozdawczyni PE nie otrzymała upoważnienia do negocjacji z rządami, więc gdy odrzucą one zapisy w obecnym kształcie, odbędzie się drugie czytanie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami państwa członkowskie muszą zapewnić co najmniej 10-proc. udział energii odnawialnej w całkowitej ilości energii użytej w transporcie do 2020 roku. Komisja Europejska zaproponowała w październiku ubiegłego roku zmianę dyrektywy o energii odnawialnej (OZE), by ograniczyć skutki uboczne tzw. Biopaliw pierwszej generacji, produkowanych z upraw rolnych. Zgodnie z projektem KE kraje Unii mogłyby tylko w połowie realizować biopaliwami pierwszej generacji unijny cel 10-procentowego udziału paliw z odnawialnych źródeł w transporcie do 2020 r. Komisja ds. środowiska PE pod koniec lipca zwiększyła udział biopaliw pierwszej generacji do 5,5 proc., a dziś PE opowiedział się za 6 proc. KE i PE chcą w zamian promować biopaliwa drugiej generacji, czyli produkowane z surowców celulozowych jak glony, odpady tartaczne czy trawy, albo z odpadów. Biopaliwa nowej generacji uzyskiwane z wodorostów oraz określonych typów odpadów powinny mieć co najmniej 2,5 proc. udziału w konsumpcji energii używanej do celów transportowych do 2020 roku – uważają europosłowie. autor: pl;   źródło: PAPPAP; tvpparlament.pl