Otwarcie biogazowi rolniczej

Wiceminister podkreślił, że „wykorzystanie odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych i pozostałości rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego jest priorytetem w działaniach rządu, który w najbliższych miesiącach przyjmie program „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”, którego część przygotował resort rolnictwa w formie dokumentu „Założenia programu budowy biogazowni rolniczych” i dodał, że Program ma stwarzać przyjazne warunki i usuwać zbędne bariery ograniczające możliwość inwestowania”.

Biogazownia w Koczale o zainstalowanej mocy 2,1MWel jest czwartym obiektem firmy POLDANOR S.A., a łączna zainstalowana moc wynosi około 3,5MWel. W planach przedsiębiorstwa jest budowa kolejnych biogazowni rolniczych, których docelowo ma być 15.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke wyraził również uznanie dla firmy za udostępnianie własnej wiedzy i doświadczenia wszystkim zainteresowanym inwestowaniem w biogazownie, które niezależnie od przyjaznego dla środowiska zagospodarowania pozostałości rolniczych przynoszą dodatkowy przychód dla rolników. Podziękował również pracownikom firmy, którzy społecznie uczestniczyli w pracach zespołu powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowania „założeń programu”, dzieląc się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem.

 

Źródło: MRiRW