Oświadczenie podsekretarza stanu Artura Ławniczaka

Oświadczam, że w okresie od 2003 do 2006 roku pracowałem w KRUS w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonywałem zadania zgodne z moim zakresem obowiązków. Świadczą o tym przede wszystkim dokumenty, które wytworzyłem jako pracownik tej instytucji oraz osoby, z którymi w tamtym czasie współpracowałem. Zarzut, jakobym miał zarobić w KRUS 250 tys. złotych jest nieprawdziwy. W KRUS zarabiałem około 2,5 tys. złotych miesięcznie „netto” i taką informację przekazałem Panu Redaktorowi z „Rzeczpospolitej” (w 2005 kilka miesięcy przebywałem na urlopie bezpłatnym).

Zarzuty formułowane przez pana Wiesława Zawiślaka, informatora Rzeczpospolitej, nie są dla mnie zaskoczeniem. Pan Zawiślak został zwolniony z KRUS, jednak nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego pomawia mnie publicznie.

W związku z dzisiejszym artykułem, który godzi w moje dobre imię oświadczam, że wobec Wiesława Zawiślaka wystąpię na drogę sądową.

 

 

Źródło: MRiRW