Ostre normy

Zrobiliśmy zbyt mały postęp w odnawianiu zasobów morskich od wprowadzenia reformy w 2002 roku – ocenia komisarz do spraw rybołówstwa Joe Borg. Popiera tym samym plany kolejnych cięć w limitach, nawet o ¼.

Obecnie ponad 80% europejskich zasobów ryb jest przełowionych. Na świecie to niecałe 30%. Komisja jest skłonna do pewnej elastyczności. W przypadku gatunków, które nie są bezpośrednio zagrożone, obniżka limitów będzie nieco mniejsza.

Oczywiście plan Brukseli muszą zaakceptować jeszcze kraje członkowskie, więc gorącej debaty możemy być pewni.

 

Źródło: Agrobiznes