Ostatni tydzień w handlu zbożami nie nastrajał optymizmem

Przeważająca część młynów opiera produkcję na niewielkich partiach zboża od stałych dostawców, albo na zgromadzonych wcześniej zapasach. Wielu młynarzy także, nie decydowało się na zakupy, bo czekało na większe obniżki cen zbóż.

Zboża

giełdy towarowe    zł/t

żyto konsumpcyjne

oferty zakupu                                  330 – 370

oferty sprzedaży                             380 – 420

pszenica paszowa

oferty zakupu                                  410 – 480

oferty sprzedaży                             440 – 510

I trudno się dziwić – mówią handlowcy – ceny mąki od tygodni stoją w miejscu i młyny nie miały pola manewru. Teraz, gdy oferty sprzedaży zbóż zaczęły nieco spadać, można liczyć na niewielki wzrost handlu.

Coraz mniej zamówień spływających do firm produkujących pasze sprawił, że praktycznie nie dokupują one zboża. Jedynym asortymentem, którym teraz przejawiają zainteresowanie jest kukurydza.

Kukurydza paszowa

giełdy towarowe               zł/t

oferty zakupu   490 – 500

oferty sprzedaży

północ kraju      500 – 550

południe kraju  470 – 540

A to za sprawą stawek – do tej pory rolnicy niechętnie je negocjowali i gotowych na kupno kukurydzy nie było. W ostatnich dniach oferty lekko drgnęły i od razu pojawili się pierwsi kupujący.

 

Źródło: Agrobiznes