OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Pomoc finansowa za tymczasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2008 roku może być przyznana zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Programem Operacyjnym  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej określa załącznik do wzoru umowy  o dofinansowanie, która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR.

Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać we właściwym terytorialnie Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie  od dnia 16 marca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Więcej informacji na temat udzielania pomocy finansowej w ramach Środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej udzielane są w Zachodniopomorskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR, na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84

Źródło: ARiMR