Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

W związku z treścią Art. 1 Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 lutego 2009 roku, przedłużającej okres kwalifikowalności wydatków dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″, dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 „Modernizacja istniejących statków rybackich”, wyznacza się:

  • Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie na dzień 10 kwietnia 2009 roku
  • Ostateczny termin składania wniosków o płatność na dzień 30 kwietnia 2009 roku

Źródło: ARiMR