Od dnia 16 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za rok gospodarczy 2009

Wniosek rolnośrodowiskowy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie do15 maja 2009 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski w okresie następnych 25 dni po tym podstawowym terminie, czyli do 9 czerwca br., otrzymają płatność rolnośrodowiskową z sankcjami, obniżoną o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Program rolnośrodowiskowy w roku gospodarczym 2009 obejmuje 8 pakietów wraz z wariantami:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Stawka płatności – 360 zł/ha;

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne – 12 wariantów

Stawki płatności od 260 zł – do 1800 zł/ha w zależności od wybranego wariantu;

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Stawka płatności – 500 zł/ha;

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 – 10 wariantów

Stawki płatności od 550 zł – 1200 zł/ha w zależności od wybranego wariantu;

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 – 10 wariantów

Stawki płatności od 550 zł – 1390 zł w zależności od wybranego wariantu;

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

– 4 warianty

Stawki płatności od 570 zł – 4700 zł/ha w zależności od wybranego wariantu;

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

– 4 warianty

Stawki płatności od 320 zł – 1500 zł/szt. w zależności od wybranego wariantu;

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód – 3 warianty

Stawki płatności od 330 zł – 420 zł/ha w zależności od wybranego wariantu;

W terminie od 16 marca do 15 maja 2009 roku (a do 9 czerwca z sankcjami w wysokości 1% zmniejszenia płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia) w biurach powiatowych ARiMR przyjmowane są również wnioski o płatność składane przez beneficjentów kontynuujących program rolnośrodowiskowy wdrożony w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Źródło: ARiMR