Od 16 marca można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę pomocy za grunty zalesione w ramach PROW 2007-2013

Począwszy od 2009 r. wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie składa się w terminie od 15 marca do 15 maja do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Z uwagi na to, że w tym roku 15 marca przypada w niedziele, biura powiatowe rozpoczną przyjmowanie wniosków od poniedziałku – 16 marca.

Wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie, może być złożony także w okresie 25 dni kalendarzowych po podstawowym terminie przyjmowania wniosków tj. do 9 czerwca 2009 roku. Jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy.

Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych ARiMR.

ARiMR wyjaśnia, że nie ulega zmianie termin przyjmowania wniosków kontynuacyjnych od rolników, którzy zalesili grunty rolne w latach 2004-2006 w ramach wdrażanego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o wypłatę płatności za zalesione wtedy grunty rolne powinny być składane w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r.

Źródło: ARiMR