Obornik ekologiczny nawozem wysokiej jakości

Krowy w ekologicznych fermach mlecznych z reguły spożywają pasze uprawiane na glebach nawożonych raczej obornikiem i kompostem niż nawozami przemysłowymi. W rezultacie praktyka rolnictwa ekologicznego może znacząco oddziaływać na tempo przekształcania składników pokarmowych w glebie w formy łatwo przyswajalne dla roślin uprawnych.

Zespół naukowców z ARS w Nowej Anglii wykazał, że obornik z towarowych ferm mlecznych konwencjonalnych i ekologicznych różnił się pod względem koncentracji składników pokarmowych, w tym fosforu, metali i minerałów.

Zespół, aby wykazać istniejące różnice w składzie nawozów z dwóch różnych systemów produkcji, wykorzystał do analiz techniki spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Spektroskopia NMR w roztworach jest już powszechnie stosowaną metodą analizy zawartości fosforu w oborniku. W badaniu wykorzystano też spektroskopię NMR fazy stałej, która jest szczególnie przydatna przy wykrywaniu unikatowych sygnałów różnych rodzajów metali i minerałów.

Naukowcy stwierdzili, że dwa typy obornika zawierały przynajmniej 17 różnych form chemicznych fosforu, które różniły się stężeniami w badanym materiale. Obornik z ekologicznych ferm mlecznych posiadał wyższą zawartość fosforu, wapnia, potasu, manganu, cynku i magnezu niż obornik konwencjonalny.

Obornik ekologiczny zawierał też więcej typów związków fosforu z wapniem i magnezem. Formy te są stosunkowo wolno rozpuszczalne i dlatego sprzyjałyby powolnemu uwalnianiu zawartych w nich składników pokarmowych do środowiska glebowego i ryzosfery. Nawozy wolnodziałające zazwyczaj zwiększają prawdopodobieństwo, że zawarte w nich składniki pokarmowe zostaną ostatecznie pobrane przez rośliny uprawne, a nie wypłukane z gleby do wód powierzchniowych i gruntowych. Z tego właśnie powodu, nawozy wolnodziałające często mogą być aplikowane w stosunkowo niższych dawkach.

Obornik produkowany w ekologicznym chowie krów mlecznych może zatem wykazywać charakterystykę działania zbliżoną do nawozów wolnodziałających, w odróżnieniu od obornika konwencjonalnego.

 

USDA/Agricultural Research Service, „Organic Diary Manure May Offer High Quality Fertilizer Option”, ScienceDaily
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska