Obchody 60. lecia Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Szef resortu rolnictwa złożył na ręce prof. Jędrzeja Krupińskiego serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu, podkreślając jednocześnie osiągnięcia Instytutu. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że dokonania naukowe wraz z nowoczesnym zapleczem badawczym stawiają placówkę w równym rzędzie z najlepszymi tego typu jednostkami w Unii Europejskiej.

Konferencję prowadził prof. dr hab. Jędrzej Krupiński dyrektor Instytutu Zootechniki – PIB. W swojej prezentacji opisał dorobek Instytutu Zootechniki na przestrzeni lat. Dyrektor ZD Kołuda Wielka, mgr Ryszard Jagodziński przedstawił historię rozwoju Zakładu.

Po konferencji wizytowano obiekty produkcyjne Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi oraz owczarnię z merynosem barwnym i owcą kołudzką.

Początki Instytutu Zootechniki związane są z Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym, który powstał w Balicach, w 1946 roku z inicjatywy wybitnego zootechnika i genetyka profesora Teodora Marchlewskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na strukturę Instytutu Zootechniki PIB składa się sześć działów naukowych i 12 placówek doświadczalnych rozsianych po całej Polsce.

W ciągu prawie 60 lat istnienia ponad 40 pracowników Instytutu otrzymało tytuł naukowy profesora, ponad 60 uzyskało stopień doktora habilitowanego, ponad 200 nadano stopień naukowy doktora, a czterem doktora honoris causa.

Instytut Zootechniki posiada nie tylko doskonałą kadrę naukową, ale i nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria. Dysponuje między innymi specjalistycznymi urządzeniami służącymi do eksperymentów nad biologią rozrodu zwierząt hodowlanych.

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka (woj. kujawsko-pomorskie) został powołany w 1946 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w ramach akcji tworzenia rolniczych zakładów doświadczalnych. Od 1 stycznia 1951 roku został włączony w struktury Instytutu Zootechniki.

Produkcja zwierzęca Zakładu oparta jest na zarodowym stadzie owiec – plenno-mlecznej owcy kołudzkiej i barwnej odmiany merynosa polskiego oraz na stadzie zarodowym gęsi białych kołudzkich.

W ZZD Kołuda Wielka od ponad 40 lat z powodzeniem realizowany jest własny unikalny program hodowlany, którego celem jest nie tylko doskonalenie rodów matecznego i ojcowskiego, ale także uzyskanie w wyniku ich krzyżowania towarowego mieszańca, doskonałego do produkcji „gęsi owsianych” stanowiących podstawę produkcji w Polsce mięsa gęsiego.

 

Źródło: MRiRW