Nowoczesne technologie nawozów zwierzęcych przynoszą zyski

Gleboznawcy z jednostki ARS w Florence i pracownicy Super Soil System USA opracowali system drugiej generacji spełniający standardy środowiskowe Karoliny Północnej dotyczące postępowania z nawozami zwierzęcymi. Znaczna redukcja kosztów została osiągnięta dzięki wprowadzeniu innowacji i przetestowaniu systemów w fermach trzody chlewnej. Koszty produkcji i eksploatacji nowego, udoskonalonego systemu są o dwie trzecie niższe niż koszty systemu pierwszej generacji testowanego w 2003 roku.

W projekcie brała też udział mikrobiolog Patricia Millner z Laboratorium Bezpieczeństwa Mikrobiologicznego Środowiska i Żywności w Beltsville i chemik John Loughrin z jednostki naukowej zajmującej się nawozami zwierzęcymi Animal Waste Management Research w Bowling Green.

Nowy system obróbki nawozu zwierzęcego w fermach świń opiera się na rozdzieleniu fazy stałej i ciekłej oraz procesach usuwania azotu i fosforu. Umożliwia usunięcie dużych ilości licznych zanieczyszczeń z wody gnojowej, w tym niemal wszystkich patogenów, substancji odorowych i amoniaku. Zastąpienie beztlenowych systemów lagun nową technologią zmniejszyło jednocześnie emisję gazów cieplarnianych o 97%.

Nowy system jest korzystniejszy dla zdrowia zwierząt oraz produkcji. Powoduje zwiększenie dziennego przyrostu tuczników, poprawia wykorzystanie paszy, zmniejsza śmiertelność zwierząt i zwiększa ilość sprzedanych sztuk w danym cyklu produkcyjnym o 5,6%.

Zgromadzone oddzielone części stałe nawozu są kompostowane (np. po wymieszaniu z wiórami drzewnymi w kompostowniach komunalnych) i wykorzystywane jako nawóz organiczny, polepszacz glebowy lub podłoże ogrodnicze. Stosowanie nowego systemu może przynosić producentom korzyści także w postaci możliwości sprzedaży kompensat redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz kompensat jakości wody.

Udoskonalenia systemu polegały między innymi na zastosowaniu polimerów w celu zwiększenia intensywności kłaczkowania z roztworu, co zwiększało efektywność procesu rozdzielania fazy stałej i ciekłej. Redukcja emisji amoniaku została osiągnięta poprzez przepuszczenie fazy ciekłej przez moduł zawierający bakterie przekształcające amoniak w nieszkodliwy już azot. W module o odczynie alkalicznym wytrącał się fosfor, jednocześnie zachodził proces dezynfekcji. Woda po przejściu wszystkich składowych systemu wykorzystywana była do czyszczenia tuczarni lub do podlewania upraw.

 

USDA/Agricultural Research Service, „There’s Money In Managing Manure When It’s Done Right”. ScienceDaily
Vanotti M.B., Szogi A.A., Hunt P.G., Ellison A.Q., Millner P.D., Humenik F.J., „Development of Environmentally Superior Technology in North Carolina: The Super Soil Project”
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska