Nowe odmiany modyfikacji

 19 głosów przeciw nie wystarczyło, by odrzucić wniosek o dopuszczenie do uprawy nowej odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Największe zaskoczenie, to wstrzymanie się od głosu Niemiec, mimo że tamtejsza koalicja rządowa przekonywała, że nie poprze GMO w Europie. Wniosek o dopuszczenie kukurydzy 1507 do uprawy w Unii Europejskiej został złożony przez producenta, firmę Pioneer, w 2001 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności wydał aż sześć pozytywnych opinii w tej sprawie. Mimo to zgoda na wysiewanie kukurydzy na europejskie polach była odkładana. Odmiana 1507, odporna na larwy ćmy, np. omacnicy prosowianki, zdaniem ekologów, może mieć szkodliwy wpływ na owady i motyle. Z kolei posłowie parlamentu europejskiego twierdzą, że decyzja w sprawie autoryzacji GMO powinna być odłożona do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości. Na wczorajszym glosowaniu zaważyły kraje, które wstrzymały się od głosu. źródło: Agrobiznes; tvp.pl