Nowalijki

 Nowalijki pobierają tyle azotu, ile dostaną, w żadnym wypadku nie tyle, ile potrzebują. Nadmiar nieprzerobionych azotanów zaczyna się więc kumulować. Jednak ochota na młode warzywa często bywa silniejsza, niż świadomość potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. I mimo wciąż wysokich cen, w niektórych przypadkach wyższych nawet niż tydzień temu, amatorów na nowalijki nie brakuje. Spółdzielnie ogrodnicze rozpoczęły już sezon skupu. źródło: Agrobiznes; tvp.info