Nowa metoda wykrywania antybiotyków w miodzie

„Opracowanie nowej metody oznacza, że możemy teraz jednocześnie wykrywać w miodzie pozostałości różnych antybiotyków (makrolidów, tetracyklin, chinolonów, sulfonamidów),” mówi Antonia Garrido, główna autorka badania i kierownik zespołu chemii analitycznej zanieczyszczeń na UAL.

W projekcie metody, którą opisano niedawno na łamach Journal of Agricultural and Food Chemistry, naukowcy wykorzystali technikę wysokowydajnej chromatografii cieczowej, umożliwiającą rozdzielenie składników dostarczonej próbki, co w połączeniu z przeprowadzaną następnie spektrometrią mas, pozwala na jednoczesną identyfikację nawet 17 antybiotyków.

„Rozwój metod jednoczesnej analizy wielu pozostałości jest bardzo użyteczny, ponieważ umożliwia on wykrywanie różnych grup antybiotyków w obrębie pojedynczej próbki w ramach tylko jednej analizy,” podkreśla Garrido. Poza tym analizy chromatograficzne zajmują mniej niż 10 minut, „co oznacza, że metodę można stosować rutynowo w laboratoriach.”

Garrido podkreśla, że prawo europejskie zakłada obecnie politykę „zera tolerancji” jeśli chodzi o obecność pozostałości antybiotyków w miodzie, a metody analityczne opracowane w trakcie badania umożliwiają ich identyfikację w najmniejszych możliwych stężeniach. Technika opracowana w UAL pozwala na wykrywanie antybiotyków występujących w próbce w koncentracji 0,1 – 1 mikrogram na kilogram miodu, zależnie od rodzaju antybiotyku.

Naukowcy wykorzystali opracowaną metodę do analizy 16 próbek miodu, z których 11 pochodziło z supermarketu, a 5 od różnych prywatnych pszczelarzy na terenie Granady i Almerii. Rezultaty badania wykazały, że 3 próbki zawierały ślady antybiotyków stosowanych w leczeniu chorób u pszczół.

Jedna z próbek miodu znajdującego się w obrocie zawierała 8,6 mikrograma erytromycyny na kilogram miodu, podczas gdy ślady sarafloksacyny zostały znalezione w innej. Ten antybiotyk, razem z pozostałościami tylozyny, sulfadimidyny i pirydazyny, zostały również stwierdzone w miodzie z jednego z gospodarstw, które zostało o tym poinformowane.

Garrido podkreśla, że wykryte niskie stężenia antybiotyków „nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla konsumentów”, ale ostrzega, że nadmierne lub nieuzasadnione stosowanie tych produktów weterynaryjnych mogłoby negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo żywności.

 

Plataforma SINC, „New Method Used To Detect Antibiotics In Honey”,ScienceDaily
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska