Niskotowarowe dotacje

To 600 złotych więcej niż było w ubiegłym roku. A wszystko przez niski kurs złotego w stosunku do euro. IV ratę wsparcia dostaną jednak tylko ci rolnicy, którzy spełnili tak zwane cele pośrednie zawarte w planie rozwoju gospodarstwa.

Grzegorz Kaczorowski, ARiMR: na dzień dzisiejszy zostało zrealizowane około 11 tysięcy 700 płatności i w tej chwili akcja naliczania tych płatności trwa nieprzerwanie i sukcesywnie będą one schodziły.

Na wypłatę wsparcia nie mają co liczyć rolnicy, którzy nie złożyli dokumentów na czas lub nie wywiązali się z podjętych zobowiązań. Muszą jednak być właścicielami gospodarstwa jeszcze co najmniej przez dwa lata.

Sprzedaż lub przekazanie gospodarstwa przed upływem pięciu lat od otrzymania decyzji o przyznaniu pierwszej płatności oznacza zwrot dotacji.

Grzegorz Kaczorowski, ARiMR: wyjątek jest taki, że jak się przeniesie własność gospodarstwa korzystając z renty a następcą jest rolnik, który w chwili przejęcia gospodarstwa rozpoczyna działalność rolniczą.

Tylko w takiej sytuacji następca może przejąć na siebie także zobowiązania z programu dla gospodarstw niskotowarowych.

Źródło: Agrobiznes