Niebawem ruszą kolejne tegoroczne nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

ARiMR uprzejmie prosi zainteresowanych otrzymaniem wsparcia o: składanie wniosków we właściwych terminach, staranne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzach, złożenie wszystkich niezbędnych podpisów, dołączenie wszystkich potrzebnych załączników, nie popełnianie błędów rachunkowych a także o poproszenie kogoś kto ma doświadczenie by przejrzał wniosek przed jego złożeniem w Agencji. Na razie ARiMR prosi o dokładne zapoznanie się z projektami dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy, które są dostępne na stronie internetowej Agencji i rozpoczęcie kompletowania niezbędnych załączników. Ponieważ jednak treść obecnie dostępnych dokumentów może nieznacznie różnić się od ostatecznego kształtu właściwych wniosków Agencja radzi na razie wstrzymać się z ich wypełnieniem i poczekać na oficjalne ogłoszenie terminów naborów, którym będzie towarzyszyło opublikowanie ostatecznej wersji dokumentów do wypełniania wraz z listą niezbędnych do nich załączników. W tym roku poprawne przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej ma szczególne znaczenie w przypadku dwóch działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wynika to stąd, że kolejność rozpatrywania wniosków o pomoc na te działania zostanie ustalona w drodze losowania z czym jednak wiąże się to, że po losowaniu w tzw. preselekcji wnioski źle przygotowane będą odrzucane i nie znajda się w następnym etapie weryfikacji. Agencja bardzo nie chciałaby być zmuszana do przykrego obowiązku odrzucania wniosków z powodów formalnych, bo zależy jej by jak najwięcej Beneficjentów mogło skorzystać z jej pomocy. Stara się też by samo składanie wniosków nie było tak kłopotliwe jak do tej pory, stąd została podjęta wspólna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i ARiMR o możliwości składania wniosków oprócz Oddziałów Regionalnych w Biurach Powiatowych a także nadsyłanie ich pocztą. Natomiast potrzebne ustalenie kolejności rozpatrywania wniosków w tych dwóch działaniach odbędzie się w drodze losowania. W ten sposób uda się uniknąć narażania rolników na, często wielodniowe, oczekiwanie pod oddziałami regionalnymi ARiMR na możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy, co zdarzyło się np. w 2007 roku. Do tej pory bowiem, obowiązywała zasada rozpatrywania wniosków według kolejności ich składania w oddziałach regionalnych Agencji i z pomocy mogli skorzystać tylko ci, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli koczowanie w kolejkach. Teraz nikt nie chce powtórzenia tamtych gorszących scen.

Warto też dodać, że także we wszystkich innych „działaniach pomocowych” obsługiwanych przez ARiMR bardzo ważne jest poprawne wypełnienie wniosków o wsparcie. Pozwoli to uniknąć Agencji kłopotliwego wzywania rolników i przedsiębiorców do złożenia wyjaśnień czy też uzupełnienia dokumentów, co z kolei będzie miało wpływ na szybszą weryfikację wniosków, a w konsekwencji umożliwi sprawne podpisywanie umów i wypłacanie finansowego wsparcia.

 

 

Źródło: ARiMR