Nie-słodkie umowy

Postępowanie antymonopolowe wobec Krajowej Spółki Cukrowej dotyczy umów na dostawę buraków jakie zawierane są teraz z rolnikami. Zdaniem plantatorów spółka ogranicza konkurencje poprzez narzucanie uciążliwych warunków umowy.

Konrad Gruner – UOKiK: badamy, czy postanowienie zgodnie z którym, jeśli plantator spóźnił się z terminem realizacji umowy, obciążony był karą 10 złotych za tonę od pierwszego dnia opóźnienia, natomiast w analogicznej sytuacji KSC płaciła 2 złote i to od 7 dnia opóźnienia.

Krajowa Spółka Cukrowa nie zgadza się z tymi zarzutami. Przypomina, że unijny, czyli również polski rynek cukru jest wyłączony z zasad wolnorynkowych, gdyż od początku do końca jest regulowany przez przepisy Wspólnotowe.

Łukasz Wróblewski – rzecznik prasowy KSC: relacje między plantatorami buraków cukrowych a producentami cukru w tym zapisy umów kontraktacyjnych wynikają bezpośrednio z zapisów wspólnotowych.

W przypadku stwierdzenia nadużycia pozycji rynkowej przez spółkę na firmę można nałożyć karę w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu.

Źródło: Agrobiznes