Nie dostaniemy 34,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rolnego

Nasz kraj nie otrzyma 34,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli refundacji 5 proc. wydatków związanych z systemem wcześniejszych emerytur rolniczych w latach 2007-2010.
To kara za niewystarczającą kontrolę, która będzie odjęta od następnej, najpewniej marcowej wypłaty unijnych refundacji w rolnictwie.

Polskie władze nie stosowały wystarczającej kontroli tego, czy osoby, którym wypłacono wcześniejsze emerytury, były przedtem rolnikami na komercyjną skalę – wyjaśnił rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite. Przed decyzją KE odbywały się konsultacje. Jednak – jak potwierdził rzecznik – Polska może odwołać się od decyzji KE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Najwyższa, ogłoszona we wtorek przez KE korekta na kwotę 111,7 mln euro, dotyczy Wielkiej Brytanii, którą obciążono za „uchybienia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej (LPIS-GIS), rozpatrywaniu wniosków, administracyjnych kontrolach krzyżowych oraz kontrolach na miejscu w odniesieniu do pomocy obszarowej”.

Włochy będą usiały zwrócić do kasy UE ponad 48 mln euro. KE odzyska również mniejsze środki od Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Holandii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji.

Autor: pw, kzbyt
Źródło: PAP; tvp.info