Nawozy bez chemii

 Sezon na nawozy trwa nie tylko na polach. Naukowcy testują organiczne użyźniacze wytwarzane ze … zwierzęcych kości. Mączki z elementów wołowych i wieprzowych przerabiane są na bezpieczny i bogaty w fosfor bio-kompost. Jest ekologicznie, bo nawóz powstaje podczas spalania próżniowego, bez emitowania do atmosfery szkodliwych gazów. Jednak, czy znajdzie powszechne zastosowanie w rolnictwie? Kości wołowe i wieprzowe spalane są w temperaturze ok. 600 stopni Celsjusza w próżni beztlenowej. Wyklucza to emisję gazów do atmosfery. Uzyskany produkt, znany też jako bio-węgiel jest bogaty w minerały i wolny od metali ciężkich. Analizy przeprowadzone w laboratorium w Budapeszcie potwierdzają jego dobrą jakość. źródło: Agrobiznes; tvp.pl