Nawożenie donasienne zbóż

Zaprawianie wraz z nawożeniem dosiewnym jest polecane jako pierwszy zabieg w agrotechnice wielu upraw rolniczych, w tym zbóż ozimych. Od początku wegetacji zboża narażone są na porażenie chorobami grzybowymi, co może być przyczyną spadku plonu i obniżenia jego jakości. Zaprawianie nasion zbóż jest najtańszym sposobem zabezpieczania plonu. Zabieg ten pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony patogenów grzybowych występujących na powierzchni i wewnątrz ziarniaka oraz w glebie. Jeżeli jest to możliwe warto połączyć zaprawę z nawozami donasiennymi. W ten sposób nie tylko ochronimy plantację przed chorobami, ale także zagwarantujemy optymalne warunki wzrostu kiełków i siewek, co zapewni roślinom komfortowy start i dobre przygotowanie do zimy.
Nawożenie donasienne jest szczególnie istotne w przypadku niskiej zawartości składników odżywczych w glebie, a także ich niewłaściwych proporcji. W takich warunkach upośledzony jest początkowy rozwój i wzrost roślin. Nawożenie donasienne stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a także dostarcza siewkom niezbędne do prawidłowego rozwoju substancje odżywcze – gwarantuje zbilansowane odżywianie już we wczesnych stadiach rozwojowych. Zastosowanie specyficznych substancji odżywczych może znacznie zwiększyć skuteczność zaprawiania, a tym samym wydobyć maksymalny potencjał z zakupionych nasion: zwiększyć odsetek kiełkujących roślin, poprawić ukorzenienie, zwiększyć początkową żywotność roślin oraz ich odporność na stresy, w tym także zapewnić optymalne przygotowanie do zimy, w przypadku zbóż ozimych. W opinii wielu naukowców i producentów zbóż ten sposób startowego żywienia roślin już wkrótce stanie się wymaganym zabiegiem agrotechnicznym.
Nawożenie donasienne zabezpiecza roślinie składniki pokarmowe od najwcześniejszych stadiów rozwojowych. Różne rośliny różnie reagują na niedobory określonych składników. Dlatego wyodrębniono grupy tzw. kluczowych pierwiastków w odniesieniu do poszczególnych upraw. Zboża są wrażliwe na brak miedzi, cynku, manganu, rzepak wymaga dużo boru i molibdenu, buraki korzystnie reagują na sód, bor i mangan. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę lokalnie występujące niedobory i stosować prewencyjnie to, czego w glebie brakuje, ponieważ te niedobory mogą stać się czynnikiem limitującym produkcję. Wszystkie gatunki mogą być narażone na niedobory mikroelementów w sytuacji, gdy zasobność gleby lub dostępność składników pokarmowych jest ograniczona, na przykład poprzez wysokie pH, dużą zawartość materii organicznej. To utrudnia prawidłowy rozwój roślinom. Jeśli problem jest znany, zdiagnozowany za pomocą analizy gleby lub analizy tkanki roślinnej, receptą może być nawóz jednoelementowy. W pozostałych sytuacjach zalecane są nawozy, które zawierają kluczowe elementy dla danej uprawy i opracowane są w ten sposób, aby pokryły zapotrzebowanie roślin do momentu samodzielnego pobierania składników odżywczych. Przykładem nawozu donasiennego sprawdzającego się w takiej sytuacji jest Teprosyn Cereale. Nie tylko stymuluje on rozwój korzeni bocznych zbóż, gwarantując roślinie lepszy dostęp do wody i lepsze ukorzenienie, ale również zapewnia dostęp do składników pokarmowych, dzięki czemu siewki nie muszą walczyć z niedoborami mikroelementów w glebie. Formulacja nawozu została przygotowana specjalnie pod specyficzne wymagania zbóż i zapewnia im pełen zestaw ochronny i odżywczy.
Zabezpieczanie plonu należy rozważać w kategoriach opłacalności i zwrotu inwestycji. Nawozy donasienne wydają się drogie, ale jeśli spojrzymy na cenę pod kątem zawartości składników i zalecanej dawki, a przede wszystkim pod kątem ich pozytywnego wpływu na plon, to koszt zabiegu w przeliczeniu na hektar nie jest wysoki.
Anna Rogowska