Nadzwyczajna pomoc dla rolników

17 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Foto. Pomoc dostawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Foto. Pomoc dostawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Pomoc dostosowawcza będzie udzielana w ramach następujących mechanizmów:

1) dla producentów mleka – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

2) dla producentów świń – refundacja kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych;

3) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE) – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

4) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 lub decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406) – rekompensata finansowa z tytułu niższych cen sprzedaży świń.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 18 marca do 7 kwietnia br.

W przypadku rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

  • od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od  1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.;
  • do 21 maja 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.;
  • do 21 lipca 2017 r. – w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 maja 2017 r. do  30 czerwca 2017 r.

Wnioski powinny być składane do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka albo producenta świń.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dostosowawczej oraz formularze wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

źródło: http://www.minrol.gov.pl