Nabór rozpoczęty

Grażyna Wereszczyńska, ARiMR: obsługa jest płynna, była lista oczekujących, była kolejka na początku dnia. Od 8.15 prowadzony jest nabór w tej chwili. Jest już rozładowana kolejka. Nie ma oczekujących.

Najwięcej chętnych jest na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej.

Pomysłów na to jak wykorzystać fundusze na otworzenie lub rozwój dodatkowej działalności gospodarczej rolnikom nie brakuje.

Rolnik: ja głównie na maszyny.

Rolnik: jesteśmy zrzeszeni w takim stowarzyszeniu agroturystycznym, no i ja w tym roku zwiększam ilość pokoi.

Rolnik: zajmuję się wytwarzaniem szyldów, reklam, tablic, które między innymi mają zastosowanie w rolnictwie. Mniejsze zainteresowanie jest za to funduszami dla zakładów przetwórczych.

Rolnik: złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na poziomie 50%.

Najmniej chętnych jest na wsparcie związane z uczestnictwem rolników w systemach jakości żywności. Wnioski na wszystkie działania będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych środków.


Źródło: Agrobiznes