MRiRW – są uzgodnienia w sprawie kredytów preferencyjnych

W konferencji uczestniczyli również: prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jerzy Różyński oraz przedstawiciele banków uczestniczących w obsłudze kredytów preferencyjnych oraz związków, organizacji i samorządu rolniczego.

Minister Marek Sawicki poinformował o uzgodnieniu wszelkich kwestii dotyczących kredytów preferencyjnych dla rolników. Wspólne rozmowy z udziałem resortu rolnictwa, ARiMR oraz bankowców zakończyły się powodzeniem.

Szef resortu rolnictwa przekazał informacje na temat tegorocznej akcji kredytowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Agencja będzie prowadziła 13 linii kredytowych. Minimalne oprocentowanie dla nowo udzielanych kredytów płacone przez kredytobiorcę wynosi 2% w skali roku. Okres kredytowania zależny jest od linii kredytowej i wynosi od 8 lat do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu może wynosić od 2 do 3 lat.

Kwota kredytu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i nie może przekraczać:

  • 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym (90% dal grup producenckich) i nie więcej niż 4 mln zł,
  • 70% inwestycji w działach specjalnych produkcji rolnej i nie więcej niż 8 mln zł,
  • 70% inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych i nie więcej niż 16 mln zł.

Minister Marek Sawicki poinformował również, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie możliwości udzielania kredytów na zakup ziemi do końca 2013 roku.


(zobacz także)


Źródło: MRiRW