Młodzi rolnicy domagają się unijnego wsparcia

Dodał, że młodzi rolnicy oczekują mądrej polityki krajowej wobec rolnictwa i bardziej przychylnego spojrzenia na młodych gospodarzy, gdyż to oni będą decydowali w przyszłości o wynikach rolnictwa. Podkreślił, że młodym zależy na wzmocnieniu konkurencyjności gospodarstw. Radca w ministerstwie rolnictwa Zofia Krzyżanowska mówiła, że negocjacje dot. przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej weszły w ostatnią fazę i sporne kwestie pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską  a Parlamentem Europejskim powinny zostać uzgodnione do końca czerwca. Dodała, że najtrudniejszym tematem negocjacji były sprawy dopłat bezpośrednich. Polska , przystępując do negocjacji, które rozpoczęły się już w 2011 r., opowiedziała się za równym traktowaniem wszystkich rolników. – Kształt WPR na kolejne lata zależy od możliwości finansowych. Według ustaleń lutowego szczytu UE, unijny budżet na lata 2014-2020 (997 mld euro) jest mniejszy niż w obecnej perspektywie. Polska dostała z tego 106 mld euro  czyli najwięcej ze wszystkich unijnych państw – tłumaczyła Krzyżanowska. Budżet może być jeszcze zmieniony przez Parlament Europejski. Według dotychczasowych propozycji, budżet rolny dla Polski wzrośnie o 12 proc., czyli do 32 mld euro, w tym 21 mld euro na być przeznaczone na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro – na rozwój obszarów wiejskich. Obecny na Kongresie lider PSL, wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że przed rolnictwem stoją duże wyzwania – w związku z prognozami dotyczącymi wzrostu zapotrzebowania na żywność. Aby sprostać konkurencji i globalizacji, trzeba występować z własną inicjatywą i pomysłami. Istotną rolę odegra też w najbliższych latach umiejętność współpracy, bowiem działający w pojedynkę polski rolnik będzie przegrywał z organizacjami rolniczymi w innych krajach. W sobotnim kongresie uczestniczyło ok. 250 osób. Młodzi rolnicy przyjęli deklarację w sprawie negocjacji dotyczących WPR na lata 2014-2020. Zaapelowali w niej m.in. o równe traktowanie wszystkich rolników w UE i przyjęcie przepisów, które wyłączają z dopłat bezpośrednich podmioty nie prowadzące działalności rolniczej. Rolnicy zwracają także uwagę na potrzebę rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich. Organizatorem kongresu, który odbył się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, były: Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, zrzeszający blisko 20 tys. członków, a także związany z PSL Instytut im. Macieja Rataja, założony przez europosła Czesława Siekierskiego.

Autor: dmilo; pszl
Źródło: PAP; tvp.info