Mleko w liczbach

 Rok przed zniesieniem kwot, Bruksela otwiera Europejskie Obserwatorium Rynku Mleka. Ośrodek będzie gromadził wszelkie informacje o sytuacji na rynku unijnym i światowym, a dane będą publikowane w Internecie. Ułatwią producentom mleka przejście do nowego systemu i dostosowanie się do warunków rynkowych. Obserwatorium będzie zbierało dokładne informacje z całej Europy na temat produkcji, cen i konsumpcji mleka. Dane posłużą do analizy rynku i przygotowywania krótkoterminowych prognoz. Co kwartał zbierała się będzie rada 40 ekspertów, która omówi najważniejsze trendy i przedstawi opinie o sytuacji w branży. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na koniec maja. Działalność obserwatorium ma pomóc w wyzwaniu jakim jest reforma unijnego rynku mleka i zniesienie kwot produkcyjnych obowiązujących przez 30 lat. Dla rolników najważniejsze będą nie tylko bieżące dane, ale także ocena światowego rynku i prognozy, bo właśnie w oparciu o te informacje będą mogli zaplanować swoje działania. źródło: Agrobiznes; tvp.pl