Ministrowie UE podzieleni w sprawie pomocy producentom mleka

W poniedziałek 23 marca ministrowie będą dyskutować nad sytuacją na rynku mleka i jak się przewiduje nastąpi tradycyjny podział na zwolenników zwiększonej interwencji państwa na rynku oraz na sprzymierzeńców bardziej liberalnej polityki rolnej.

W styczniu 2009 roku, pierwszy raz od roku 2007, Komisja Europejska ponownie wprowadziła dopłaty do eksportu produktów mlecznych w celu wsparcia rolników w tej tzw. „wyjątkowej sytuacji”. Jednak jednocześnie, w ostatnich miesiącach, na całym świecie spadło zapotrzebowanie na produkty mleczne.

Mariann Fischer Boel, komisarz UE ds. rolnictwa, powiedziała we wtorek 17 marca, że jej zdaniem przedmiotowe refundacje złagodzą częściowo presję rynku. Powiedziała: „Z pewnością nie lekceważę trudnej sytuacji zarysowującej się w sektorze mlecznym”. Dodała też: „Jestem przekonana, że pewne zmiany strukturalne po prostu muszą mieć miejsce.”

 

Stopniowe wycofywanie kwot mlecznych

Niektórym krajom może zależeć na złagodzeniu planowanego na 2015 rok – w ramach ostatnich reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – wycofywania kwot mlecznych.

Lecz najprawdopodobniej Komisja Europejska będzie niechętna wszelkim próbom ponownego dyskutowania ostatniego, listopadowego, przeglądu WPR.

Prezydent Komisji José Manuel Barroso zaproponował zwiększenie budżetu UE na rok 2009, a w jego ramach uwzględnienie funduszu ratunkowego dla producentów mleka z odległych obszarów i rejonów górskich.

Ministrowie będą też dyskutowali wpływ kryzysu ekonomicznego na rolników. Dokument stworzony przez prezydencję czeską stwierdza, że rolnicy europejscy stoją w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków wynikających z gwałtownych fluktuacji cen artykułów oraz ostatniej reformy rolnej. Dokument ten stwierdza także, że rolnicy będąc pod presją wymagania utrzymania niskich cen żywności, jednocześnie mają do czynienia z wyższymi kosztami nakładów na produkcję rolną oraz zmniejszonym dostępem do kredytów. Z kolei produkcja przeznaczona na cele nieżywnościowe również stała się mniej atrakcyjna z powodu gwałtownego spadku cen ropy.

 

Recesja

Zadaniem ministrów będzie stwierdzenie, czy rolnictwu w obecnej sytuacji powodzi się lepiej czy gorzej w porównaniu z innymi działami gospodarki oraz określenie możliwości reakcji na recesję w ramach WPR.

Czeski dokument ostrzega jednak przed pokusą kreowania nowych polityk, które mogłoby się wiązać z erozją lub odchodzeniem od wartościowych zasad takich jak reguły powszechnej pomocy państwa czy mniejsze bariery w handlu.

18 marca Komisja Europejska ogłosiła, iż jest obecnie w trakcie obniżania obciążenia rolników biurokracją, która ma się zmniejszyć do 2012 roku o 25%. Od momentu zainicjowania programu usunięto już 300 przepisów, m.in. okryty złą sławą przepis dotyczący zakrzywionych ogórków. To w ramach tego planu urzędnicy Komisji Europejskiej  będą zaproszeni do odbycia praktyk w gospodarstwach rolnych, aby bliżej przyjrzeć się realiom sektora rolniczego. Mariann Fischer Boel, która sama pochodzi z rodziny rolniczej, powiedziała, że program nie będzie obowiązkowy, ale znalazł szerokie poparcie wśród pracowników departamentu. „Uważam, że to dobry pomysł, a jego intencją nie jest karanie” – powiedziała.

 

 

Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „Ministers divided over support for dairy farmers” Jennifer Rankin

EuropeanVoice.com;