Mikronawozy – przełom w ultrazlokalizowanym nawożeniu rzepaku

Mikronawozy mają wpływ na roślinę głównie w początkowym okresie wegetacji. Jednak jest to działanie na tyle efektywne, że finalnie uzyskujemy zwyżkę plonu, co potwierdzają liczne doświadczenia założone w ostatnich latach również i w Polsce.
Uprawa rzepaku jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Każde zaniedbanie terminu siewu, nawożenia czy ochrony prowadzi do strat w wielkości i jakości plonu. O powodzeniu uprawy decyduje między innymi poprawna i wykonana w odpowiednim terminie agrotechnika. Jednym z najważniejszych zabiegów decydujących o wysokości i jakości przyszłorocznych plonów jest siew. Determinuje on wzrost i właściwy pokrój roślin rzepaku przed zimą, co ma bezpośredni wpływ na zimotrwałość roślin.
Zagwarantowanie roślinom rzepaku warunków do ich optymalnego rozwoju jesienią gwarantuje dobre przygotowanie ich do okresu spoczynku zimowego. W celu uzyskania szybkiego i wyrównanego startu należy zaopatrzyć rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, które będą dostępne od najwcześniejszych faz rozwojowych. Jesienią należy zadbać o rozwój systemu korzeniowego rzepaku – zwarty pokrój i nisko osadzona szyjka korzeniowa zwiększają szanse roślin na dobre przezimowanie. Silnie ukorzenione podczas jesieni rośliny nawet przy dużych uszkodzeniach części nadziemnej, do których może dojść podczas zimy, łatwiej zregenerują się po ruszeniu wegetacji. Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę, a więc także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.
Siew punktowy rzepaku ozimego poza możliwością zastosowania nawożenia ultrazlokalizowanego zapewnia wiele innych korzyści: równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie, wyrównane wschody roślin poprzez lepsze podsiąkanie wody glebowej, równomierny i optymalny rozwój roślin, czyli także i lepszą zimotrwałość. Zdolność wschodów przy siewie punktowym jest dużo wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod wysiewu – wynosi ona ponad 90%. Ponadto zastosowanie siewu punktowego sprawia, że rośliny rzepaku efektywniej wykorzystują i wodę i składniki pokarmowe. Jednak z uwagi na wysokie koszty zakupu specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia siewu punktowego niewielu producentów stosuje to rozwiązanie.
Wiedza na ten temat stała się dla działów naukowo-badawczych firm nawozowych inspiracją do poszukiwana kolejnych rozwiązań z zakresu nawozów mikro. Stworzono mikronawóz o nazwie Pinkstart, dedykowany uprawie rzepaku ozimego, którego zastosowanie nie wymaga zakupu specjalistycznego siewnika. Dzięki technologii użytej do produkcji nawozu możliwa jest jego aplikacja w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Nawóz miesza się z nasionami rzepaku bezpośrednio przed siewem i tak przygotowaną mieszankę wsypuje do zbiornika nasiennego tradycyjnego siewnika. Ważne jest, iż wielkość granulek nawozu oraz ich ciężar zostały tak dobrane, aby nie dochodziło do zjawiska sedymentacji w czasie jazdy siewnika na polu. Technika przygotowania do wysiewu nawozu i sam wysiew nie są skomplikowanymi czynnościami. Bardzo dobre wymieszanie uzyskujemy wykorzystując do tego różnego typu urządzenia bębnowe, jak choćby betoniarki. Dokładne zmieszanie ze sobą nasion rzepaku i granulek nawozu jest bardzo istotne, ponieważ gwarantuje to równomierność wysiewu.
Nawóz ten powstał z myślą o wszystkich rolnikach, którzy stosują tradycyjne metody wysiewu – nie stosują siewu punktowego. Jest to produkt mikrogranulowany zalecany w uprawie rzepaku, który zawiera fosfor, potas, siarkę, wapń w postaci mezocalcu oraz kompleks o działaniu biostymulującym Physio + z aminopuryną, która wpływa na szybkie i równomierne wschody roślin oraz gwarantuje szybki rozwój systemu korzeniowego. Nowoczesna technologia, jaką wykorzystano w tym nawozie, umożliwia jego aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Jednak w porównaniu z innymi dostępnymi wcześniej mikronawozami, sama technika siewu jest zupełnie inna i znacznie prostsza – nie wymaga od użytkownika dodatkowego usprzętowienia siewnika.
Mikronawozy tego typu z powodzeniem stosowane są między innymi we Francji i Austrii. W tych krajach szybko zyskały zwolenników – wielu producentów rzepaku włączyło tę grupę produktów do technologii nawożenia plantacji i dzięki temu zabiegowi uzyskują wymierne efekty w postaci wyższych plonów.
Wojciech Prokop