Mikronabór

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

100 tys. zł – zatrudnienie 1-2 osób

200 tys. zł – zatrudnienie 3-4 osób

300 tys. zł – zatrudnienie 5 osób

100 tysięcy złotych przysługuje za zatrudnienie jednej lub dwóch osób. Dwa razy tyle można dostać gdy powstaną 3 albo cztery nowe miejsca pracy. Na 300 tysięcy mogą liczyć tylko ci którzy zatrudnią co najmniej 5 osób.

Gdy firma zajmuje się przetwórstwem produktów rolnych może dostać najwyżej 100 tysięcy złotych. Liczy się także wielkość miejscowości, na terenie której zakład działa.

Elżbieta Szumska – Rusin, ARiMR: na obszarach miejsko-wiejskich, z tym, że w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, bądź 20 tysięcy mieszkańców – to jest w zależności od tego, czy świadczy usługi na rzecz gospodarstw rolnych czy nie.

Kolejny warunek jaki trzeba spełnić to odpowiednia liczba zatrudnionych osób czyli nie więcej niż 10 oraz obrót nie przekraczający 2 milionów euro rocznie.

Elżbieta Szumska – Rusin, ARiMR: jest to bardzo ważne, żeby wnioski były przygotowane, bo wszelkie błędy jakie się pojawiają we wnioskach powodują długotrwały proces rozpatrywania.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. O kolejności ich rozpatrywania zadecyduje losowanie.


Źródło: Agrobiznes