Mikro nabór

Uruchomienie dotacji dla przedsiębiorców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapowiadano kilka razy. Zanim udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik minęło jednak sporo czasu.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: czekamy tylko na wydanie rozporządzenia, które ma być lada dzień i od razu będziemy ogłaszać nabór.

O zwrot połowy poniesionych kosztów poniesionych na utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich mogą ubiegać się osoby, które prowadzą niewielkie firmy.

Elżbieta Szumska-Rusin, ARiMR: mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 10 osób i obrót roczny nie przekracza równowartości 2 milionów złotych.

Liczy się także miejsce położenia firmy i rodzaj prowadzonej działalności. Musi być to gmina wiejska lub wiejsko-miejska.

Elżbieta Szumska-Rusin, ARiMR: to jest w zależności od tego czy świadczy usługi na rzecz gospodarstw rolnych czy nie. Jeżeli świadczy usługi na rzecz gospodarstw rolnych wtedy jest możliwe zamieszkanie w gminie większej.

Wysokość dotacji zależy od ilości nowo zatrudnionych osób. Za stworzenie jednego miejsca pracy maksymalny zwrot poniesionych kosztów wynosi 100 tysięcy złotych. Dwa razy tyle gdy zatrudnione zostanie od dwóch do czterech osób. 300 tysięcy złotych gdy powstanie co najmniej 5 nowych stanowisk.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

                                     tys./zł

100 – 1 miejsce pracy

200 – 2-4 miejsca pracy

300 – co najmniej 5 miejsc pracy

Wyjątek stanowi przetwórstwo produktów rolnych, bo tu przysługuje najwyżej 100 tysięcy złotych dotacji.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać jednak o jednym podstawowym warunku. Aby nie zwracać dotacji każde miejsce pracy trzeba utrzymać przez co najmniej dwa lata.

Źródło: Agrobiznes