Mięso drobiowe z Polski będzie eksportowane na Tajwan

Foto. Główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski podczas VI konsultacji gospodarczych pomiędzy Polską i TajwanemSłużby weterynaryjne Tajwanu BAPHIQ – Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny) oficjalnie poinformowały o otwarciu rynku Tajwanu na eksport mięsa drobiowego z Polski.

Foto. Główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski podczas VI konsultacji gospodarczych pomiędzy Polską i Tajwanem

Decyzja została ogłoszona podczas VI konsultacji gospodarczych pomiędzy Polską i Tajwanem w Tajpej 21 października br., w których uczestniczył m.in. główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski. Spotkaniu współprzewodniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński oraz wiceminister Ministerstwa Spraw Gospodarczych (MOEA) Wei-Fuu Yang. Mechanizm konsultacji gospodarczych funkcjonuje od 2010 r. jako główne narzędzie wspierania polsko-tajwańskiej współpracy bilateralnej. 

Zakończona procedura stanowi zwieńczenie kilkuletnich starań Inspekcji Weterynaryjnej, Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej oraz polskiego resortu rolnictwa, które zostały zapoczątkowane w 2006 r.

Zatwierdzenie do eksportu mięsa drobiowego uzyskało 21 przedsiębiorstw. Eksportowane towary muszą spełnić wymagania określone w:

bilateralnie uzgodnionym weterynaryjnym świadectwie zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego eksportowanych do Tajwanu,

– wymogach w zakresie kwarantanny dla importu mięsa drobiowego

źródło: www.minrol.gov.pl