Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA”

FARMA swoim zakresem obejmuje Hodowlę oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Do prezentacji zachęcamy producentów i dystrybutorów zwierzęcego materiału hodowlanego, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej, wyposażenia budynków inwentarskich, budownictwa wiejskiego, pasz i dodatków paszowych, artykułów z zakresu weterynarii oraz firmy świadczące usługi dla rolnictwa z zakresu finansów, ubezpieczeń oraz doradztwa.

Więcej: www.farma.mtp.pl