Wraz z pszenicą i paszami białkowymi drożeje też kukurydza

2008 rok z niesprzyjającą pogodą i krachem na rynku zbóż zniechęcił wielu rolników do kontynuowania tej produkcji .

Największe problemy mieli producenci mokrej kukurydzy.

MOKRE ZIARNO KUKURYDZY

Ceny transakcyjne zł/t

2008           150-250

2007           500-700

2006           400-450

2005           180-250

Część z nich ze względu na bardzo niską cenę pozostawiła ją na polach. Za tonę mokrego surowca można było otrzymać od 150 do 250 złotych. To 3-krotnie mniej niż rok wcześniej.

Bardzo trudno było znaleźć chętnych do kupna mokrej kukurydzy z przeznaczeniem na biopaliwa, alkohol, czy biogaz. Suszenie przy tak wysokich kosztach energii zupełnie się nie opłacało, dlatego rolnicy w większości decydowali się na kiszenie.

Zbiory kukurydzy na ziarno

                   mln ton

2007    1,75

2008    1,85           Źródło PZPK

W ostatecznym podsumowaniu zbiory kukurydzy na ziarno wyniosły jeden milion 850 tysięcy ton, czyli mniej niż prognozowano w grudniu.

Mniejsza od wcześniejszych szacunków GUS-u jest też powierzchnia upraw, ale i tak zanotowano wzrost areału o około 11 % w stosunku do tego samego okresu sprzed roku.

Powierzchnia upraw kukurydzy

                   tys.ha

2007    650

2008    722   źródło GUS

Źródło: Agrobiznes