Kto pyta nie błądzi

 
Nadprodukcja żywności a w związku z tym coraz mniejsza opłacalność jest już faktem. W przyszłości większość mieszkańców wsi będzie więc musiała znaleźć pozarolnicze źródła dochodów.

Jan Krzysztof Ardanowski, doradca Prezydenta RP: żeby ci ludzie na wsi chcieli pozostać musi być pewien skoordynowany wysiłek państwa zarówno wysiłek inwestycyjny jak i wysiłek ludzi tam mieszkających.

Dlatego mieszkańcy wsi powinni mieć decydujący głos w sprawie środków pomocowych zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego.

Urszula Budzich-Szukała, FAOW: trudno z poziomu ogólnopolskiego krajowego przewidzieć, że takie działania będziemy wspierać a innych nie. Ponieważ wieś polska jest bardzo różna. W jednym miejscu coś zadziała a w innym coś innego.

Ale pobudzanie przedsiębiorczości to nie wszystko. Nie można zapominać o zachowaniu podstawowych funkcji wsi.

Urszula Budzich-Szukała, FAOW: ta wieś sama w sobie ma bardzo ważne funkcje na przykład w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych bioróżnorodności. To wszystko jest coraz bardziej mierzalne i prawdopodobnie już niedługo będziemy w stanie wyliczyć ile to jest warte.

Dlatego wspieranie obszarów wiejskich wszystkim się opłaci.

Źródło: Agrobiznes