KRUS za granicą

Henryk Smolarz prezes KRUS: w związku z ostatnią sytuacją gospodarczą, obserwujemy wzmożone podejmowanie pracy za granicą. W 2008 takich osób było ponad 11 tysięcy.

Co powinna zrobić osoba ubezpieczona w KRUS-ie, która zamierza podjąć pracę zagranicą. Po pierwsze zgłosić to w samej Kasie.

Henryk Smolarz prezes KRUS: będąc tam pracownikiem podlega ubezpieczeniu w ZUS-ie i pracodawca zobowiązany jest opłacać składki za rolnika do systemu ZUS-owskiego, do systemu powszechnego.

Po powrocie do kraju może oczywiście wrócić do ubezpieczenia KRUS-owskiego. Takie przepisy wynikają bezpośrednio z unijnego prawodawstwa, które gwarantuje ochronę uprawnień społecznych dla osób podejmujących pracę w państwach Unii Europejskiej.


Źródło: Agrobiznes