KRUS – reforma czy kosmetyka

Konieczność reformy KRUS była podnoszona już od momentu powstania Kasy w 1990 roku. Zmiany, które będą obowiązywały od jesieni, są realizacją przedwyborczych obietnic rządzącej koalicji. Jednak zakres reformy, choć w założeniu rewolucyjny – w praktyce zmienia niewiele.

Ekonomiści szacują, że po zmianie przepisów do kasy KRUS ze składek płaconych przez rolników wpłynie jedynie 21 milionów złotych więcej niż obecnie.

Ministerstwo Rolnictwa, które ustawę przygotowało uważa, że w obecnej sytuacji ekonomicznej rolników nie stać na płacenie wyższych składek. A obecna nowelizacja ustawy to pierwszy etap przygotowywanych zmian w KRUS.

Przeciwko założeniom nowelizacji, a praktycznie przeciwko całemu systemowi społecznego ubezpieczenia rolników, protestują związki pracodawców. Ich przedstawiciele uważają, że w Polsce powinien istnieć tylko jeden system ubezpieczeń społecznych.

A obecny stan prawny stawia rolników na uprzywilejowanej pozycji, gdyż nie płacą oni podatku dochodowego, a dodatkowo, ich składka ubezpieczeniowa jest znacznie niższa niż innych zatrudnionych. W tej sprawie Business Centre Club wniósł skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Kto i w jaki sposób rozwiąże problemy związane z funkcjonowaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak liczyć składkę na KRUS i czy dojdzie do porozumienia między związkami rolniczymi a związkami pracodawców o tym rozmawiają w studio:

Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi, PSL
Jerzy Chróścikowski – przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, PiS
prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz – Szkoła Główna Handlowa
Zbigniew Żurek – wiceprezes Business Centre Club

 

Redakcja Tydzień zaprasza w każdą niedziele o 8.00