Kredytowy kompromis

Rozpoczęcie przyznawania kredytów będzie możliwe, gdyż Agencja Restrukturyzacji porozumiała się z bankami. Negocjacje zakończyły się podpisaniem stosownych umów.
Marek Sawicki, minister rolnictwa: uzgodnienia i negocjacje z bankami nie są łatwe dla nas, dlatego, że banki ciągle płaczą iż obsługa kredytów preferencyjnych jest dla nich nierentowna. Z naszych obliczeń wynika, że nie jest to aż taki zły interes.

Ministerstwo rolnictwa wyraziło zgodę na uruchomienie akcji kredytowej na poziomie z 2008 roku. Na pożyczki inwestycyjne przeznaczono około dwóch miliardów 300 milionów złotych, a na klęskowe ponad 1 miliard złotych.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: kierownictwo resortu podjęło decyzję o tym, żeby dla wszystkich banków komercyjnych i niekomercyjnych, które są zaangażowane w akcję kredytową zastosować jednakowe warunki.

Obecnie Agencja Restrukturyzacji realizuje 9 linii kredytów preferencyjnych, do których oprocentowania dopłaca budżet państwa.

Źródło: Agrobiznes