Kontrowersyjny program

Jeszcze nie powstał, a już budzi wiele kontrowersji . Mowa o programie odbudowy trzody chlewnej. Okazuje się, że wyliczenia ekspertów i rolników są zupełnie różne. Czy jest szansa na kompromis? Według zespołu ekspertów, który opracowywał dla ministerstwa rolnictwa program wsparcia produkcji trzody chlewnej, najbardziej opłacalna jest produkcja skoncentrowana, oparta na współpracy rolników i zakładów przetwórczych. Dlatego w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 powinny się znaleźć pieniądze na dofinansowanie inwestycji. źródło: Agrobiznes; tvp.pl