Konferencja „Zdrowie Żywność Żywienie”. PROW 2007-2013

Wczorajsze spotkanie stanowi kontynuację rozpoczętej w ubiegłym roku edycji dwudniowych szkoleń, adresowanych do uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej edycji udział weźmie ogółem 115 osób, w tym 101 uczniów szkół rolniczych z: Golądkowa, Rudki, Leśnej Podlaskiej, Siennicy Różanej i Dobryszyc. Są to uczniowie szkół rolniczych, które kształcą w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych.

Uczniowie szkół rolniczych będą mieli możliwość poznania celów i założeń Programu Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ), który jest otwarty dla każdego przedsiębiorcy Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Głównym celem tego Programu jest informowanie o wysokiej jakości produktach żywnościowych, wyróżniających się pod względem cech w zakresie jakości. Oznaczenie zaś znakiem jakości PDŻ jest dla konsumenta pomocną informacją w wyborze odpowiedniego dla niego produktu, a także ma na celu podnoszenie zaufania co do produktu żywnościowego o jego wysokiej i stabilnej jakości. Poprzez tego rodzaju działania jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.

Uczestnikom szkolenia przekazane będą także informacje na temat identyfikowalności i autentyczności żywności, wymagań jakościowych dotyczących poszczególnych produktów oraz systemu kontroli jakości handlowej, w tym roli organów sprawujących urzędową kontrolę żywności.

 

Źródło: MRiRW