Konferencja prasowa – „Produkty najwyższej jakości szansą na nowe rynki”

Dzięki najwyższej jakości i niepowtarzalnemu smakowi polskie wędliny, sery, miody i szereg innych wyrobów kupowane są coraz chętniej nie tylko przez Polaków, ale i konsumentów w innych krajach zarówno Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. „Dobitnie świadczą o tym wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi” – powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że „chociaż w tym roku dynamika eksportu jest mniejsza niż w poprzednim, to wciąż mamy dodatnie saldo”.

Zwracając uwagę na przewagę naszych produktów w postaci jakości, smaku i ceny, minister przypomniał, że w dłuższej perspektywie czasowej same te elementy nie będą wystarczające. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że dalsze skuteczne konkurowanie na międzynarodowych rynkach wymaga podjęcie szybkich działań konsolidacyjnych. Według ministra jest to warunek niezbędny do wykorzystania wszelkich możliwości eksportu naszych produktów. Resort i podległe mu służby mogą jedynie stwarzać warunki dostępu do nowych rynków, angażować się poprzez Program PDZ w działania informacyjno-promocyjne, ale wykorzystanie tych możliwości zależy już od samych przedsiębiorców.

Minister wyraził również nadzieję, że przygotowany przez resort i przyjęty przez rząd projekt ustawy o funduszach promocji powinien na przyszłym posiedzeniu Sejmu RP zostać skierowany do III czytania.

W dalszej części konferencji dyrektor Biura Ministra Anita Szczykutowicz przedstawiła zasady, na jakich opiera się Program PDZ oraz kierunki działań w tym roku.

 

źródło: MRiRW