Komunikat w sprawie sankcji wobec państw trzecich uznanych za niewspółpracujące w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Belize, Gwinea i Kambodża)

Wobec powyższego, począwszy od dnia 28 marca 2014 r. w Polsce stosuje się wobec ww. państw trzecich środki przewidziane przepisami art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, tj.:

1) zabrania się przywozu do Polski produktów rybołówstwa złowionych przez statki rybackie pływające pod banderami ww. państw, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące takim produktom nie są uznawane. Przywóz oznacza wprowadzenie produktów rybołówstwa na terytorium Polski, również w celu przeładunku w portach;

2) podmiotom polskim zabrania się zakupu statków rybackich pływających pod banderami ww. państw;

3) zabrania się dokonywania zmian bander statków rybackich pływających pod banderą Polski na bandery ww. państw;

4) nie zezwala się na zawieranie umów czarterowych z ww. państwami;

5) zabrania się wywozu polskich statków rybackich do ww. państw;

6) zabrania się zawierania pomiędzy podmiotami polskimi a ww. państwami prywatnych porozumień handlowych, których celem jest umożliwienie statkowi rybackiemu pływającemu pod banderą Polski korzystania z możliwości połowowych ww. państw;

7) zabrania się prowadzenia wspólnych operacji połowowych przez statki rybackie pływające pod banderą Polski i statki rybackie pływające pod banderami ww. państw.