KOMUNIKAT w sprawie ONW

Wynika to z przepisu art. 14 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF).

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o płatność tytułu ONW w roku 2004, otrzymali płatność 2005 roku, tak więc ich zobowiązanie będzie trwało do 2010 roku. W chwili obecnej rolnicy, którym wkrótce kończy się zobowiązanie ONW, nie będą rozpoczynali nowego wieloletniego zobowiązania. Oznacza to, że otrzymanie płatności za 2009 r. w ich przypadku NIE JEST rozpoczęciem nowego pięcioletniego zobowiązania, a jedynie zobowiązuje rolników do przestrzegania zasad i wymogów w roku tej kampanii.

Źródło: MRiRW