Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przypadków zatruć bakteriami Salmonella enteritidis w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów z dnia 21/10/2016 r. oraz 27/10/2016 r.,  Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w oparciu o informacje umieszczone w unijnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – Rasff, oraz w oparciu o przeprowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną dochodzenie, w tym szereg badań laboratoryjnych w fermach producenta zakwestionowanych w powiadomieniu jaj, wydano kolejną decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z obrotu jaj konsumpcyjnych będących w terminie przydatności do spożycia oznakowanych numerami 3PL30221320.

W związku z powyższym, jaja objęte procedurą wycofania z rynku oznakowane są numerami:

3PL30221321; 3PL30221304 oraz 3PL30221320

Decyzja o wycofaniu wszystkich partii jaj znajdujących się w obrocie w terminie przydatności do spożycia, jest spowodowana obecnością bakterii Salmonela enteritidis w trzech stadach kur niosek. Kroki podjęte przez organy Inspekcji Weterynaryjnej są zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz podyktowane są zapewnieniem ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa
oraz jakości produktów spożywczych.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że obróbka termiczna jaj (gotowanie, pieczenie w innym produkcie ) gwarantuje unieszkodliwienie bakterii Salmonella.


źródło: www.wetgiw.gov.pl