Komunikat nr 1 w sprawie działań podjętych przez In spekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji”

Wydano 53 decyzje administracyjne o innym niż powyżej charakterze (głównie kary finansowe i mandaty oraz w związku zniewłaściwym postępowaniem ze zwrotami), w tym 34 z nich wydano w stosunku do rzeźni, 1 dla chłodni składowej, 7 dla punktów skupu zwierząt i 11 dla po średników w handlu zwierzętami. 20 spraw o możliwości popełnienia przestępstwa skierowano do organów ścigania.9 z nich dotyczyło pośrednikóww handlu zwierzętami,4 punktów skupu zwierząt,a 7 rzeźni.

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek