Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zafałszowania wołowych hamburgerów mięsem końskim

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi zafałszowania wołowych hamburgerów mięsem końskim, informuję, że Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła działania 27 stycznia 2013 roku (niedziela; pozostając w stałym kontakcie z władzami irlandzkimi.
Żaden z polskich dostawców surowca do Irlandii nie posiada zatwierdzenia polskiej Inspekcji Weterynaryjnej do prowadzenia uboju koni i/lub rozbioru mięsa końskiego. Obecnie trwa nadal analiza dokumentacji w polskich zakładach i dotychczas stwierdzono, że nie ma przesłanek wskazujących, aby do mięsa wołowego dodawano koninę. W toku dochodzenia prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną pobrano w jednym zakładzie wskazanym przez władze irlandzkie 14 próbek mięsa wołowego do badań w kierunku określenia gatunku zwierzęcia, z którego pozyskano mięso. Wyniki badań nie wykazały fałszowania mięsa. Dochodzenie trwa nadal. Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii polecił doraźną kontrolę rzeźni koni w całej Polsce w celu sprawdzenia list dystrybucyjnych odbiorców. źródło:  wetgiw.gov.pl