Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia dziewiątego przypadku afrykaoskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Od wszystkich padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki z dnia 17 lipca 2014 r.) potwierdziły obecnośd materiału genetycznego wirusa afrykaoskiego pomoru świń w badanych próbkach.
Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślid, iż podobnie jak w poprzednich przypadkach ASF u dzików na terytorium Polski, 9. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
źródło: www.wetgiw.gov.pl