Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z powyższym uprawnienia do wysyłki żywych, świeżych, mrożonych i przetworzonych produktów rybołówstwa otrzymało 14 podmiotów (11 zakładów przetwórstwa produktów rybołówstwa i 3 gospodarstwa rybackie).

Lista polskich podmiotów sektora rybnego atestowanych do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej oraz rodzaj nadanych przez Rosselchoznadzor uprawnień została zamieszczona na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl. Zgodnie z deklaracją służb rosyjskich przedmiotowa lista będzie również w najbliższym czasie zamieszczona na stronie Federalnej Służby Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Nadzoru Federacji Rosyjskiej pod adresem http://fsvps.ru/fsvps/importExport/index.html?_language=ru.

 

Źródło: MRiRW