Komunikat dla eksporterów owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej

Na rynek rosyjski mogą być jedynie wprowadzane produkty roślinne przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie zawierają przekroczeń NDP pestycydów ustanowionych w prawodawstwie rosyjskim. W przypadku braku rosyjskich NDP mają zastosowanie w pierwszej kolejności normy Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimetarius), a w dalszej kolejności normy kraju pochodzenia (w tym przypadku normy europejskie ustanowione w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 396/2005).

Analiza wyników badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz azotanów i azotynów, przeprowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w roku 2012 wskazuje, że odnotowano spadek przekroczeń NDP w stosunku do lat poprzednich. Niemniej jednak z analizowanych danych wynika, że istnieje pula związków, których przekroczenia nadal stanowią problem dla polskich eksporterów.

Poniższa lista przedstawia najczęściej wykrywane pozostałości substancji czynnych i azotanów w produkcji roślinnej, które przekraczają normy rosyjskie:

Uprawa Substancja
jabłoń propargit*
karbendazym / benomyl*
pirimikarb*
folpet*
bifentryna
kaptan
diazynon
paklobutrazol
klotianidyna
flusilazol
grusza karbendazym / benomyl
profenofos
cypermetryna
kapusta pekińska metalaksyl
dimetoat
azotany
pomidor tetrakonazol

* – substancje czynne, dla których przekroczenia NDP są najczęściej notowane.

pogrubienie – substancje czynne, które nie są dopuszczone do stosowania w środkach ochrony roślin, bądź których stosowanie jest niedozwolone w danej uprawie w Polsce

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina producentom rolnym o konieczności każdorazowego zapoznania się z treścią etykiety środków ochrony roślin w celu m.in. potwierdzenia czy dany środek jest dopuszczony w uprawie, na którą ma być stosowany, a także weryfikacji środków ochrony roślin oraz nawozów pod kątem ich ewentualnych pozostałości w artykułach rolno – spożywczych przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej.

źródło: www.minrol.gov.pl