Komisja UE może zaostrzyć przepisy dotyczące transportu zwierząt

Petycja wręczona Komisji stwierdza, że zasady dobrostanu podczas transportu żywych zwierząt nie są właściwie stosowane i powinny zostać uaktualnione.

Androulla Vassiliou, Komisarz UE ds. Zdrowia, powiedziała, że Komisja była „doskonale świadoma” problemów związanych z cierpieniem zwierząt i brakiem przestrzegania przepisów UE. Komisja podziela pogląd składających petycję, że właściwe stosowanie przepisów UE dotyczących transportu zwierząt jest sprawą kluczową.

Komisarz stwierdziła też, że Komisja rozważa opracowanie surowszych wytycznych odnośnie czasu podróży zwierząt oraz przestrzeni jaką należy im zapewnić w czasie transportu. Rozwój „inteligentnych” systemów satelitarnych mogących śledzić zwierzęta w czasie transportu mogłyby być według Komisarz częścią tego planu.

Zwierzęta przeznaczone na rzeź należą do najgorzej traktowanych, powiedziała Vassiliou.

The World Society for the Protection of Animals (WSPA), organizacja zajmująca się ochroną zwierząt, wzywa aby maksymalny czas podróży wynosił 8 do12 godzin zamiast obowiązujących obecnie 24 godzin. Zwraca też uwagę na przepisy dotyczące odpowiedniego zaopatrzenia zwierząt w wodę i pożywienie, mówiła Leah Garces z WSPA.

Garces za szczególny problem uznała transport koni z Hiszpanii i Polski do Włoch, gdzie konina jest popularnym delikatesem. Taka podróż niejednokrotnie trwa do 36 godzin, a w jej czasie nie istnieje możliwość zapewnienia zwierzętom odpoczynku i wody. „Widzieliśmy tyle rannych zwierząt, większość koni cierpiała z powodu odwodnienia i stresu.”  

Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie przepisów w życie są władze poszczególnych państw, ale Komisja stwierdziła, że jeśli zgromadzi dowody wielokrotnych uchybień, podejmie odpowiednie kroki prawne.

Opracowanie: Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „Commission may tighten animal-welfare rules” Zoë Casey, EropeanVoice.com